ZAVRŠENI PROJEKTI

PROJEKTI ZAVRŠENI U RAZDOBLJU 2016. – 2020.   

Projekt „Kreativni stolarski lab – interdisciplinarna aktivnost za učenike upisane u strukovni program stolar (m/ž)“                                                                                                                      • nositelj projekta: Srednja škola Oroslavje
• projektni partner: SVIMA                                                                                                                              • ciljevi projekta: Unaprijediti kreativnost i inovativnost učenika upisanih u trogodišnji strukovni program stolar (m/ž) kroz izvannastavnu aktivnost koja na učeniku prilagođen način povezuje obrazovno/proizvodno obrtništvo i suvremene/interdisciplinarne metode primjenjive u industrijskom (produkt) dizajnu
• provedbeno razdoblje: rujan – studeni 2020.
• donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.)

 

 


Projekt „Poveži kulturnu baštinu i pametan razvoj“                                                                           • nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Pučko otvoreno učilište Novi Marof; Centar tradicijske kulture Varaždin; Osnovna škola Podrute                                                                                                                                 • ciljevi projekta: Unaprijediti razvoj kompetencija i aktivnog sudjelovanja djece/učenika osnovnih škola iz Varaždinske županije u dobi 11. – 14. godina  u području održivog razvoja kroz povezivanje načela suvremene interpretacije/prezentacije kulturne baštine i koncepta „Pametni gradovi i zajednice“
• provedbeno razdoblje: prosinac 2019. – srpanj 2020.
• donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.)

 

 


Projekt „EKO AKCIJA- zajedno za bolje viško more“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Ronilački klub Roniti se Mora; Osnovna škola Vis                                                  • provedbeno razdoblje: travanj – prosinac 2019.
• ključna postignuća projekta: (a) Provedeno čišćenje podmorja u prometnim i poluzatvorenim mikrolokacija u uvalama otoka Visa; (b) Članovi lokalnih zajednica otoka Visa i turisti senzibilizirani  za odgovornije ponašanje u zaštiti podmorja/otočnih uvala
• donatori: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; Grad Vis                                               
 


Projekt „ZAUZMI STAV – prevencija ovisnosti na otoku Visu“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Osnovna škola Vis, Srednja škola Antun Matijašeić Karamaneo (Vis), Grad 
Vis
• provedbeno razdoblje: rujan 2018. – kolovoz 2019.
• ključna postignuća projekta: Program za djecu i mlade s otoka Visa sa svrhom prevencije         
korištenja sredstava ovisnosti: (a) Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika; (b) Informacije i              stavovi – utjecaj grupe; (c) Radionice jačanja interpersonalnih vještina / Provedba programa        prevencije po metodologiji Imam stav; (d) Supervizija uz komponentu rada s roditeljima                • donator: Ministarstvo zdravstva (Natječaj za prijavu projekata udruga za dodjelu financijskih    sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte u            području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2018. godinu)                                                                 

 


Projekt „Pametno (za)radi za svoju održivu budućnost – integrativno poučavanje financijske i drugih pismenosti“
• nositelj projekta: Elektrostrojarska škola (Varaždin)
• projektni partneri: SVIMA; Osnovna škola Tužno; Mari d.o.o.
• provedbeno razdoblje: prosinac 2017. – srpanj 2019.
• ključna postignuća projekta: (a) Kroz međusektorsku suradnju razrađen novi okvirni                    kurikulum  „Pametno (za)radi za svoju održivu budućnost“ za poučavanje financijske                      pismenosti i elemenata drugih pismenosti; (b) Udruga SVIMA osmislila i provela inovativno          pilotiranje novog okvirnog kurikuluma kroz metodu Bootcamp – intenzivna terenska nastava/projektno učenje gdje su elementi financijske pismenosti povezani s konkretnim problemima održivog razvoja lokalnih zajednica na otoku Visu                                                            • donator: Europska unija (Europski socijalni fond)                                   

 

 

 

 


Projekt „(D)OŽIVI FOLKLOR NA DRUKČIJI NAČIN“
• nositelj projekta: Centar tradicijske kulture Varaždin
• projektni partneri: SVIMA; Osnovna škola grofa Janka Draškovića (Klenovnik); Osnovna škola        Andrije Kačića Miošića (Donja Voća); VI. osnovna škola Varaždin
• provedbeno razdoblje: prosinac 2018. – srpanj 2019.
• ključna postignuća projekta: (a) Povećane kompetencije djece osnovnoškolskog uzrasta iz          Varaždinske županije o važnosti folklora kroz interdisciplinarne komponente: Folklor i                    interkulturalne kompetencije za djecu, Folklor i aktivno građanstvo/aktivno sudjelovanje za          djecu, Folklor i STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) za djecu;                    (b) Korišteni didaktičko-metodičko-pedagoški pristupi usklađeni sa načelima Europske godine    kulturne baštine 2018. (Aktivno sudjelovanje, Održivost, Očuvanje, Inovativnost)                             • donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava        projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u      školskoj godini 2018./2019.)                                                                                                                           

 


Projekt „DAROVITI OSNOVNOŠKOLCI@DIGITALNA FABRIKACIJA“
• nositelj projekta: Elektrostrojarska škola (Varaždin)
• projektni partneri: SVIMA, Varaždinska županija, Veleučilište VERN’, Osnovna škola Sračinec,    Osnovna škola Tužno, Mobilisis d.o.o.
• provedbeno razdoblje: srpanj 2017. – studeni 2018.
• ključna postignuća projekta: Kroz međusektorsku suradnju osmišljen i pilotiran „LABORATORIJ DIGITALNE FABRIKACIJE za rad s darovitim i visokomotiviranim osnovnoškolcima – Program za    izvanškolsku aktivnost od 5. do 8. razred osnovne škole“ – multidisciplinarnI program (2D/3D    dizajn, programiranje, elektronika, robotika) koji darovite i visokomotivirane osnovnoškolce        vodi kroz razradu idejnih rješenja/skica, pretvaranje istih u digitalna rješenja (didaktički                softveri) te izradu konkretnih prototipa uz uporabu industrijske opreme                                           • donator: Europska unija (Europski socijalni fond)                                                                                   

 

 

 


Projekt „Mali čuvari tradicijske baštine“
• nositelj projekta: Centar tradicijske kulture Varaždin
• projektni partneri: SVIMA, Osnovna škola Andrije Kačića Miošića (Donja Voća), Osnovna škola Svibovec (Svibovec Toplički).
• provedbeno razdoblje: prosinac 2017. – srpanj 2018.
• ključna postignuća projekta: (a) Proširena uključenost djece/učenika iz ruralni naselja u            kulturno-umjetničke aktivnosti, s naglaskom na inovativnu prezentaciju i interpretaciju elemente tradicijske baštine; (b) Primijenjeni didaktičko-metodičko-pedagoški pristupi koji kod djece/učenika razvijaju smisao za stvaralaštvo i inicijativu te sposobnost kritičkog mišljenja          • donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava        projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u          školskoj godini 2017./2018.)                                                                                                                           

   


 Projekt „Isključi nasilje – unapređenje kompetencija ključnih dionika na otoku Visu za prevenciju raznih oblika nasilja nad djecom“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Ženska soba – Centar za seksualna prava, Osnovna škola Vis,                            Elektrostrojarska škola (Varaždin)
• provedbeno razdoblje: listopad 2017. – lipanj 2018.
• ključna postignuća projekta: Unaprijeđene kompetencije i međusektorska suradnja ključnih      dionika na otoku Visu potrebne za (i) senzibiliziranje djece i lokalne zajednice na prevenciju          novih oblika nasilja nad djecom i povezanog nasilja među djecom te (ii) pokretanje                        relevantnog psihosocijalnog savjetovališta                                                                                                • donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Poziv za prijavu          projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini)       

 


Projekt „Aktivni mladi otočani za pametne male otoke“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partner: Otočni sabor – udruga za razvitak hrvatskih otoka
• provedbeno razdoblje: listopad 2016. – lipanj 2017.
• ključna postignuća projekta: (a) Među mladima na otoku Visu i mladima u Zadru/manjih otocima u Zadarskom arhipelagu promican koncept „pametni otok“ (engl. Smart Island) i relevantni primjeri dobri prakse vezani – mali europski otoci koji unatoč geografskoj izoliranosti i drugim karakterističnim problemima postižu izvrsnost/održivost u više ključnih područja: gospodarstvu, mobilnosti, energetici, zaštiti okoliša, IT-u i razvoju ljudskih potencijala; (2) U okviru projekta je po prvi put na otoku Visu održano tematsko događanje/stručni skup na temu „pametni gradovi i zajednice“/„pametni otoci“.
• donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu)                                                                     

 

 


Projekt „Integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije i socijalnom uključivanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Dječji dom Zagreb
• provedbeno razdoblje: svibanj 2014. – travanj 2017.
• ključna postignuća projekta: Razvijen integrativni pristup podrške djeci u riziku od institucionalizacije i njihovim obiteljima te ojačana uloga socijalnog rada u lokalnoj zajednici u projekciji relevantnih potreba i koordinaciji ključnih lokalnih dionika koji se bave problematikom djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
• donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih (Natječaj Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva 2014.“)                                                                                                                  

 


Projekt „Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partner: Dječji dom Zagreb
• provedbeno razdoblje: srpanj 2015. – rujan 2016.
• ključna postignuća projekta: Razvijena usluga osobnog mentora kao nova uslugu u sustavu socijalne skrbi usmjerena na individualne potrebe podrške mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi u procesu njihovog osamostaljivanja i zapošljavanja
• donator: Europska unija (Europski socijalni fond)                                                                                     

 

 


Projekt „Platforma LISSA“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: LAG Škoji, 4 grada Dragodid, Plavi svijet institut za istraživanje i zaštitu mora – Podružnica Vis, Lavurat za poja, Grad Komiža, Multimedijalni centar Albatros, Udruga Palagruža, Plesni klub Vis, Anatomija otoka
• provedbeno razdoblje: kolovoz 2015. – kolovoz 2016.
• ključna postignuća projekta: (a) Unaprijeđeni kapaciteti lokalnih dionika otoka Visa o načinima upravljanja javnim prostorima za dobrobit zajednice/implementacije modela sudioničkog upravljanja u vlastitoj lokalnoj zajednici; (b) Stvorena platforma za suradnju programa organizacija civilnog društva na otoku Visu u aktiviranju Kulturnog centra „Ivan Vitić“ u Komiži koriste za različite javne namjene i potrebe lokalne zajednice
• donatorI: Grad Komiža; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva („Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0″ – Sudioničko upravljanje infrastrukturom, institucijama, javnim dobrima i drugim javnim resursima);                                                                                                                                                                                             

 

 


Projekt „Eco Business and Youth“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Radošā apvienība jauniešiem TREPES (Latvija), SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisation (Finska / Alandski otoci), Yalova Üniversitesi Rektörlüğü (Turska)
• provedbeno razdoblje: svibanj 2015. – siječanj 2016.
• ključna postignuća projekta: Povećani kapaciteti mladih iz ruralnih/geografski izoliranih sredina na području razvoja ekološkog poduzetništva/zelenog poduzetništva, start-up inicijativa i povezanih oblika socijalnog poduzetništva te mogućnostima realizacije vlastitih ideja/ alternativnih mehanizmima za pokretanje vlastite poduzetničke inicijative (crowdfunding, poslovni anđeli)
• donator: Europska unija (Program Erasmus+ 2014. – 2020.)