PROJEKTI U TIJEKU

Projekt „Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“
• nositelj projekta: Dječji dom Zagreb
• projektni partner: SVIMA
• ciljevi projekta: 1. Razvoj i širenje izvaninstitucijskih usluga za djecu, mlade i njihove obitelji      koje će osigurati smanjenje broja djece i mladih na smještaju i povećati obuhvat korisničkih          skupina izvainstitucijskim uslugama Dječjeg doma Zagreb kao prevencije institucionalizacije        djece i mladih; 2. Senzibilizacija i osviještenost javnosti o potrebama djece i mladih u riziku od    izdvajanja iz obitelji, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s                  problemima u ponašanju, kao i njihovih obitelji te važnosti pružanja izvaninstitucijskih usluga      u daljnjoj provedbi procesa deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih
• provedbeno razdoblje: prosinac 2018. – prosinac 2021.
• donator: Europska unija (Europski socijalni fond)

 

 

 

 


Projekt „Međusektorsko osnaživanje zapošljivosti mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih; Dječji dom Zagreb        • ciljevi projekta: 1. Unaprijediti zapošljivost nezaposlenih mladih bez odgovarajuće roditeljske  skrbi u dobi 18-24 godine sa statusom korisnika usluga Dječjeg doma Zagreb kroz                        međusektorsku suradnju; 2. Ojačati stručne kapacitete socijalnih radnika i psihologa iz                Dječjeg doma Zagreb za pružanje učinkovite podrške mladim nezaposlenim korisnicima u        dobi 18-24 godine u kontekstu njihove tranzicije na tržište rada/zapošljivosti
• provedbeno razdoblje: listopad 2019. – travanj 2021.
• donator: Europska unija (Europski socijalni fond)

 

 

 

 


Projekt „EKO AKCIJA- zajedno za bolje viško more“
nositelj projekta: SVIMA
• projektni partner(i): Ronilački klub Roniti se Mora; Osnovna škola Vis
• cilj projekta: 1. Provesti sveobuhvatno čišćenje podmorja u prometnim i poluzatvorenim            mikrolokacijama u uvalama otoka Visa; 2. Senzibilizirati članove lokalnih zajednica otoka Visa i turiste na odgovornije ponašanje u zaštiti podmorja u specifičnim prometnim i                              poluzatvorenim mikrolokacijama karakterističnim za otočne uvale.
• provedbeno razdoblje: travanj – prosinac 2019.
• donatori: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; Grad Vis

     GRAD VIS