PROJEKTI U TIJEKU

Projekt „Transformacija Dječjeg doma Zagreb – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“
• nositelj projekta: Dječji dom Zagreb
• projektni partner: SVIMA
• ciljevi projekta: 1. Razvoj i širenje izvaninstitucijskih usluga za djecu, mlade i njihove obitelji      koje će osigurati smanjenje broja djece i mladih na smještaju i povećati obuhvat korisničkih          skupina izvainstitucijskim uslugama Dječjeg doma Zagreb kao prevencije institucionalizacije        djece i mladih; 2. Senzibilizacija i osviještenost javnosti o potrebama djece i mladih u riziku od    izdvajanja iz obitelji, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s                  problemima u ponašanju, kao i njihovih obitelji te važnosti pružanja izvaninstitucijskih usluga      u daljnjoj provedbi procesa deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih
• provedbeno razdoblje: prosinac 2018. – prosinac 2021.
• donator: Europska unija (Europski socijalni fond)

 

 

 

 


Projekt „Međusektorsko osnaživanje zapošljivosti mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“
• nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih; Dječji dom Zagreb        • ciljevi projekta: 1. Unaprijediti zapošljivost nezaposlenih mladih bez odgovarajuće roditeljske  skrbi u dobi 18-24 godine sa statusom korisnika usluga Dječjeg doma Zagreb kroz                        međusektorsku suradnju; 2. Ojačati stručne kapacitete socijalnih radnika i psihologa iz                Dječjeg doma Zagreb za pružanje učinkovite podrške mladim nezaposlenim korisnicima u        dobi 18-24 godine u kontekstu njihove tranzicije na tržište rada/zapošljivosti
• provedbeno razdoblje: listopad 2019. – travanj 2021.
• donator: Europska unija (Europski socijalni fond)

 

 

 

 


Projekt „Poveži kulturnu baštinu i pametan razvoj“                                                                           • nositelj projekta: SVIMA
• projektni partneri: Pučko otvoreno učilište Novi Marof; Centar tradicijske kulture Varaždin; Osnovna škola Podrute                                                                                                                                 • ciljevi projekta: Unaprijediti razvoj kompetencija i aktivnog sudjelovanja djece/učenika osnovnih škola iz Varaždinske županije u dobi 11. – 14. godina  u području održivog razvoja kroz povezivanje načela suvremene interpretacije/prezentacije kulturne baštine i koncepta „Pametni gradovi i zajednice“
• provedbeno razdoblje: prosinac 2019. – srpanj 2020.
• donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.)