Abeceda neprihvatljivog

POJMOVNIK iliti ABECEDA NEPRIHVATLJIVOGA (tj. svega onoga o čemu obavezno treba razgovarati i prijaviti)

A
agresija
B
bullying
C
cyberbullying
D
diskriminacija
E
emocionalno zlostavljanje
F
fizičko zlostavljanje
H
homofobija
J
jezična diskriminacija
S
seksizam
seksualno nasilje
spolno uznemiravanje
stereotipi
P
predrasude
publikaA
agresija – društveno neprihvatljivo ponašanje s namjerom nanošenja štete osobi ili imovini; agresija je nasilno ponašanje koje može biti ili fizičko (udarac i sl.) ili verbalno (govorom, riječima); agresija je namjerno ponašanje s ciljem nanošenja fizičke ili psihičke boli


B
bullying – međuvršnjačko nasilje=neželjeno agresivno ponašanje među vršnjacima i vršnjakinjama; bullying je oblik agresivnog ponašanja pri kojemu netko namjerno nekome nanosi ozljede ili neugodu i to ponavlja (učinio/učinila je to više puta); bullying je: zadirkivanje, vrijeđanje, prijetnje, udaranje, ucjena, krađa osobnih stvari, širenje glasina; „bulirani“, dakle oni koji su napadani (žrtve), koji trpe neko od navedenih ponašanja, ničime ne izazivaju „bulija“, oni budu zatečeni i ne znaju se zaštititi niti izboriti za sebe; engleski je bully onaj koji „se bavi“ bullyingom, onaj tko maltretira druge


C
cyberbullying – elektroničko (vršnjačko) nasilje, tj. međuvršnjačko nasilje putem cyber tehnologije; cyberbullying je nasilje koje se događa i internetom i mobitelom te se još zove “electronic bullying”, “e-bullying”, “sms bullying”, “mobile bullying”, “online bullying”, “digital bullying” ili “internet bullying”; cyberbullying je/su: nepristojne, uvredljive i uznemirujuće elektroničke poruke, optuživanje druge osobe slanjem glasina i neistina, lažno predstavljanje, iznošenje tuđih osobnih tajni, podataka ili slika koje nisu namijenjene javnosti, namjerno izbacivanje nekog iz online grupe, poticanje grupne mržnje, ocjenjivanje po nekoj uvredljivoj osobini (glasanje za najnepopularnijeg učenika u školi i sl.), “provaljivanje” u tuđe e-mail adrese ili profile, krađa lozinke, slanje virusa


D
diskriminacija – od latinske riječi discriminare što znači odvajati, praviti razliku; diskriminacija je nejednako postupanje prema nekome zbog rase, spola, dobi, kulture, podrijetla, bolesti, invaliditeta, spolnog usmjerenja, rodnog izražavanja; diskriminacija su stavovi, ponašanje ili djelovanje u prilog svoje i na štetu druge društvene skupine; diskriminacija je isključivanje ili omalovažavanje nekoga samo zato što je taj/ta drukčiji i razlikuje se od nas: bojom kože, podrijetlom, izgledom, težinom, načinom govora, po vjeroispovijesti, po spolu, po dobi, odabirom partnera/partnerice… ili ako jednostavno dolazi iz drugog grada, navija za drugi klub, sluša drukčiju glazbu, oblači neobičnu odjeću, ne prati modu, nema cool tenisice… diskriminacija je zakonom zabranjena: svi, bez obzira na to tko smo, što smo, kakvi smo, imamo jednaka prava i pravo na jednako postupanje!


E
emocionalno zlostavljanje – prijetnje, izrugivanje, vika, ponižavanje od strane odraslih; emocionalno zlostavljanje je kad roditelji govore „Zašuti!“ ili „Nikad ništa od tebe!“ ili ako te nazivaju pogrdnim imenima; emocionalno zlostavljanje strašno pogađa djecu; djeci je potrebna ljubav, ohrabrivanje i pohvala kako bi se osjećala sretno i izrasla u sigurne i samopouzdane osobe


F
fizičko zlostavljanje – fizičko ozljeđivanje djeteta; fizičko zlostavljanje su namjerni, česti i agresivni postupci od strane odraslih osoba prema djetetu: udaranje, šamaranje, bacanje na pod i druge strahote; roditelji i ostali odrasli ne smiju nas zlostavljati, smiju nas samo disciplinirati, to znači da nam trebaju objasniti što smo učinili krivo, u čemu smo pogriješili te trebaju uvesti neko pravilo oko našeg ponašanja


H
homofobija – predrasude, strah, mržnja ili nesnošljivost prema homoseksualnosti kod drugih ljudi ali i kod sebe samoga/sebe same


J
jezična diskriminacija – diskriminacija u jeziku; kad odabirom neodgovarajućih, za određenu skupinu ljudi uvredljivih, riječi diskrimniramo; zbog toga, umjesto „star“=starija osoba, umjesto „invalid/invalidan“=osoba s invaliditetom, umjesto „defektan“=dijete/osoba s teškoćama i sve tome slično


S
seksizam – diskriminacija osobe na temelju spola, najčešće se odnosi na žene; seksizam su različita ponašanja, shvaćanja, govor, aktivnosti kojima se pokazuje da su žene manje vrijedne od muškaraca; npr. kad netko kaže da šah ili nogomet nisu za cure, kad mama kuha, pere, pegla, sprema a tata čita novine, odmara, ide s muškima na pivu, kad u nekim zemljama ženama brane voziti aute, kad brat može na fakultet a sestra ne može, kad se curi obraćaju s „mala“ itd., itd.
seksualno nasilje – bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentari ili prijedlozi usmjereni protiv osobe i njezine seksualnosti
spolno uznemiravanje – svako neželjeno verbalno (=govorom, riječima) ili fizičko (=dodir) ponašanje spolne naravi koje stvara neugodno, ponižavajuće, uvredljivo okruženje
stereotipi – pojednostavljena i iskrivljena mišljenja o vlastitoj ili drugoj društvenoj skupini; zbog stereotipa dolazi do diskriminacije; stereotipno je kad biramo samo plavu odjeću za dječake a ružičastu za djevojčice, ili kad imamo puno učiteljica jer se dječake uopće ne usmjerava u to zanimanje


P
predrasude – pogrešni i neutemeljeni stavovi prema ljudima, nastali samo zbog toga što netko pripada određenoj društvenoj grupi; npr. vicevi o plavušama, predrasude o Romima; zbog predrasuda može doći do pojave agresije
publika – ovdje mislimo na publiku koja promatra neko zlostavljanje; publika može odigrati ključnu ulogu u zlostavljanju; publika reagira na zlostavljanje smijehom i pažnjom te tako podupire nasilnika i ohrabruje nasilje; mnogi se pritom u sebi osjećaj loše i teško im je gledati zlostavljanje, ali se boje istupiti iz gomile, šute i igraju ulogu koju procjenjuju sigurnijom; no kad publika odluči da zlostavljanje nije cool i kad se svi zajedno pobune protiv zlostavljača/zlostavljačice, taj/ta će najvjerojatnije prestati i povući se