Osobno mentorstvo

projekt

 

www.strukturnifondovi.hr

Partnerski projekt udruge SVIMA (nositelja projekta) i Doma  za djecu i mlađe punoljetne osobe  Zagreb ( partnera u projektu) pod nazivom:

 „Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“

u okviru Prioritetne osi 2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju  Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. a po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga:  ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“  sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda www.esf.hr.  Ministarstvo socijalne politike i mladih RH u ulozi je posredničkog tijela prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi je posredničkog tijela druge razine (PT2).

Ukupna vrijednost projekta je: 1.460.851,36 HRK

EU sufinanciranje projekta je: 1.279.651,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta je od 03.07.2015. do 03.09. 2016. godine.

Opći cilj projekta: Doprinijeti razvoju ukupnih osobnih  i profesionalnih kapaciteta mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi za veću konkurentnost i  jednake šanse dostupnosti tržištu rada

Svrha projekta: Razviti uslugu osobnog mentora kao novu uslugu u sustavu socijalne skrbi usmjerenu na individualne potrebe podrške mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi u procesu osamostaljivanja i zapošljavanja

Projekt je nastao na osnovi već uspostavljenog uspješnog partnerstva i zajednički prepoznatih potreba korisničke skupine – djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Udruga SVIMA svoje kontinuirano djelovanje zasniva na osnovnim programskim ciljevima i područjima djelovanja: razvitak ljudskih potencijala, uspostavljanje  programa i usluga u zajednici, jačanje društvenog kapitala i zagovaranje sustava vrijednosti koji podržava zaštitu ljudskih prava i društvenu uključenost.  Projekti udruge, pored ostalog, usmjereni su na:

–  Razvitak i provedbu programa izvaninstitucijskog odgoja i obrazovanja djece i mladih za usvajanje životnih vještina i jačanje osobnih kompetencija

– Razvitak i provedbu programa izvaninstitucijskog odgoja i obrazovanja djece i mladih za odgovorno građanstavo

– Razvitak i provedbu programa podrške profesionalnim kompetencijama u sustavu obrazovanja i socijalne skrbi

– Iniciranje i razvitak  izvaninstitucijskih programa i novih usluga podrške djeci, mladima i obitelji u sustavu socijalne skrbi

– Provedbu edukacija ključnih dionika u zajednici za  primjenu  suvremenih metoda i modela  planiranja, nadgledanja i mjerenja uspješnosti  programa i usluga

– Povezivanje civilnog i javnog sektora na osnovama suradnje i partnerstva u uspostavljanju preventivnih programa i socijalnih usluga na lokalnoj i nacionalnoj razini u zaštiti ljudskih prava i društvenom uključivanju skupina u riziku.

Pridruženi suradnik i u ovom projektu  je Grad Vis, koji podržava rad udruge na otoku i gdje će se odvijati dio planiranih aktivnosti. Udruga SVIMA je svoje reurse u znanjima i vještinama stavila u funkciju razvoja projektnog prijedloga, upravljanja provedbom elemenata ovog projekta i razvitak same usluge osobnog mentorstva.

Doma  za djecu i mlađe punoljetne osobe  Zagreb (u daljnjem tekstu Dječji dom Zagreb) u procesu transformacije ustanove  usmjerava svoje djelovanje u razvoj novih usluga koje  predstavljaju prijelazni oblik između skrbi u ustanovi i usluga potrebnih korisnicima za povratak i uključivanje u lokalnu zajednicu.  Stručni djelatnici u Dječjem domu iskazuju potrebu za usvajanjem znanja i vještina koje će njihovo stručno znanje i iskustvo staviti u funkciju razvoja novih usluga, uspostavljanje odgovarajućih organizacijskih struktura i partnerstvo s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucijskih usluga djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Normiranost nadležnosti i sadržaja rada domova socijalne skrbi „ublažava“ se prilagodljivošću dijela programa kojeg će provoditi organizacija civilnog društva. U ovom projektu Dječji dom Zagreb osigurava dio stručnih i organizacijskih  resursa za organiziranje  i pružanju nove usluge osobnog mentorstva. Dječji dom je u svakodnevnom  kontaktu s centrima za socijalnu skrb i važna je spona s ovim službama. Također Dječji dom Zagreb igra ključnu ulogu u uključivanju korisnika u korištenje usluge  osobnog mentora.

Ključni dionik u provedbi projekta su sami korisnici/ce – mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji su u procesu osamostaljivanja, a  od čijih očekivanja, prihvaćanja usluge i preuzimanja odgovornosti vlastite  uloge u velikoj mjeri ovisi i uspješnost same usluge. U fazi istraživanja potreba, zajednički stav ciljnih skupina koje će biti uključene u korištenje usluge osobnog mentora je da trebaju individualnu podršku, razgovore i dugotrajnije uporište u  jednoj osobi, koja ih neće procjenjivati već podržavati.

Glavne aktivnosti u provedbi projekta podijeljene su po elementima provedbe:

  • Element 1 – Pripremiti profesionalne kapacitete za uspostavljanje usluge osobnog mentora
  • Element 2 – Organizirati pružanje usluge osobnog mentora mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • Element 3 – Uključiti mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi u u dodatne programe izobrazbe
  • Element 4 – Nabaviti podržavajuću opremu za Dječji dom Zagreb
  • Element 5 – Podržati širenje socijalne mreže i uključivanje ciljne skupine u zajednicu
  • Element V – Promidžba i vidljivost
  • Element PM – Upravljanje projektom i administracija

Partneri će zajedno pratiti provedbu i  procjenu uspješnosti organiziranja i pružanja nove usluge, informirati stručnu i drugu javnost o projektu i postignutim rezultatima.

Za više informacija:

Udruga SVIMA Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb
–  Nives Radeljić, voditeljica projekta
e-mail: nives.svima3@gmail.com

– Veronika Borčić, predsjednica udruge
e-mail: veronika.svima3@gmail.com

– Jasna Ćurković Kelava
e-mail: dom-za-djecu-zagreb@zg.t-com.hr

———————————————————————————————————————————–

Sadržaj ove informacije isključiva je odgovornost udruge SVIMA.

———————————————————————————————————————————–