O Udruzi

Osnivanje
SVIMA je registrirana 30. studenoga 1998. godine.

Misija udruge SVIMA
SVIMA je organizacija civilnog društva za pružanje podrške organizacijskom razvitku i razvitku zajednice kroz jačanje kapaciteta neprofitnog, profitnog i javnog sektora uz teoretsku i praktičnu primjenu suvremenih modela upravljanja znanjima i metoda planiranja, monitoringa i evaluacije, te povezivanja različitih sektora na osnovama suradnje i partnerstva u razvitku sustava socijalnih usluga na lokalnoj i nacionalnoj razini poštujući socijalna prava osjetljivih skupina i promicanje ljudskih prava svih građana.

Vrijednosni sustav udruge SVIMA
Inicijativnost, inovativnost, otvorenost, odgovornost, profesionalnost

Cilj
Jačanje kapaciteta neprofitnog, profitnog i javnog sektora na osnovama suradnje i partnerstva u razvitku sustava socijalnih usluga na lokalnoj i nacionalnoj razini, promicanje kvalitetnijeg života, poboljšanje i zaštite socijalnih prava građana. Pružanje podrške organizacijskom razvoju i razvoju zajednice kroz izgradnju kapaciteta dionika i praktičnu primjenu suvremenih metoda i modela planiranja, monitoriranja i evaluacije postignutog kroz mjerenje uspješnosti te uspostava dobre suradnje i povezivanje različitih sektora u razvoju civilnog društva.

Svrha
Podizanje razine svijesti o fizičkom, psihičkom , duhovnom i socijalnom aspektu zdravlja mladih; Ponuditi djeci i mladima nove sadržaje , slobodne aktivnosti, stjecanje korisnih znanja i vještina, pozitivnu afirmaciju među vršnjacima, razvoj zdravih stilova života i sprečavanje nepoželjnih ponašanja (ovisnosti, delikvencije) pokretanje inicijativa među mladima i promicanje volonterskog rada kroz generacijske međugeneracijske projekte; Animiranje javnosti za socijalna prava građana.