O NAMA

MISIJA                                                                                                                                                     Razvoj ljudskih potencijala za odgovorno upravljanje resursima i održivi razvoj zajednice te stavljanje nematerijalnih i materijalnih dobara u funkciju razvoja i organiziranja izvaninstitucionalnih programa i usluga u zajednici namijenjenih djeci, mladima, obitelji, kao i drugim ključnim dionicima u sektoru civilnog društva i javnom sektoru.                                                                                                                                                                                                                        PRESJEK DJELOVANJA / ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA                                                                          SVIMA (u daljnjem tekstu: udruga SVIMA) osnovana je u Zagrebu u studenom 1998. godine kao udruga/nevladina organizacija od kada kontinuirano djeluje sve do današnjih dana. Tijekom istog vremenskog razdoblja, udruga SVIMA je nekoliko puta značajnije preoblikovala svoje razvojne smjernice. Sažeti presjek djelovanja udruge SVIMA od osnutka do danas:
•  unapređenje resursa lokalnih zajednica za potrebe razvijanja različitih socijalnih usluga za           djecu i mlade, s primjenom elemenata koncepta međugeneracijske solidarnosti
• promicanje ljudskih prava, kulture dijaloga, kulture mira i nenasilja, s naglaskom na izravan        rad s djecom i mladima
•  promicanje održivog razvoja lokalnih zajednica uz teorijsku i praktičnu primjenu suvremenih       načela/modela i međusektorske suradnje
•  jačanje kapaciteta neprofitnog i javnog sektora na temeljima suradnje i partnerstva u                   razvitku  sustava socijalnih usluga na lokalnoj i nacionalnoj razini.

U razdoblju 1998. – 2005. udruga SVIMA je svoje najznačajnije rezultate postigla u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji i to primarno kroz izravan rad s djecom i mladima te povezano razvijanje socijalnih usluga na području obrazovanja i socijalne skrbi kroz međusektorsku suradnju s javnim ustanovama.

Od 2005. godine udruga SVIMA proširuje razvoj socijalnih usluga na području obrazovanja i socijalne skrbi i na otok Vis. Ovo širenje geografskog obuhvata snažno je utjecalo i na širenje misije, ciljanih skupina te osmišljavanje programa koji adresira problematiku održivog razvoja ruralnih/geografski izoliranih zajednica uz teorijsku i praktičnu primjenu suvremenih načela/modela i međusektorske suradnje.

Godine 2013. udruga SVIMA započinje uspostavljanje šire suradnje s javnim ustanovama (osnovne i srednje škole, javne ustanove u kulturi) sa sjedištem u manjim urbanim i ruralnim/geografskim izoliranim sredinama u Varaždinskoj županiji. Temeljem iste suradnje kontinuirano se osmišljavaju i provode partnerski (među)županijski projekata na području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih te organiziranja njihovog slobodnog vremena.

Od 2014. godine započinje značajnija međusektorska suradnja udruge SVIMA s Dječjim domom Zagreb kao najvećom ustanovom socijalne skrbi ovog tipa u Republici Hrvatskoj koja, zajedno sa tri svoje podružnice i deset dislociranih stambenih jedinica, zbrinjava djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi od 0 do 21 godine života (često i do 24 godine života). Kroz ovu suradnju razvijaju se novi modeli socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao skupine s višestrukim elementima ranjivosti/socijalne isključenosti, te se provode različite aktivnosti javnog zagovaranja.