KONTAKT

NAZIV UDRUGE:
SVIMA

SJEDIŠTE:
Petračićeva 4, 10000 Zagreb

URED ZAGREB
Adresa: Petračićeva 4, 10000 Zagreb
Kontakt osoba: Nenad Vakanjac
Telefon: +385 91 595 34 06

URED OTOK VIS
Adresa: Obala sv. Jurja 16, 21480 Vis
Kontakt osoba: Veronika Borčić
Telefon: +385 95 811 28 40

E-mail: svima3@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/UdrugaSvima
Skype: Udruga Svima

OIB: 51902281798
Registarski broj udruge u Registru udruga RH: 00001230                                                                RNO broj u Registru neprofitnih organizacija: 0013781                                                                          IBAN: HR1624070001100489306 (OTP banka d.d.)