Sudjelovali smo na predstavljanju programa Europske unije za razdoblje 2021.-2027.

Sudjelovali smo na predstavljanju mogućnosti financiranja iz programa Europske unije u razdoblju 2021.-2027. – programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values Programme), programa Kreativna Europa te programa Erasmus+. Zajedničko događanje vladinog Ureda za udruge, Deska Kreativne Europe (pri Ministarstvu kulture i medija) i Agencije za mobilnost i programe Europske unije održano je u utorak 9. studenog 2021. godine u Varaždinu.