Započela provedba individualne procjene mladih osoba obuhvaćenih mrežom socijalnih/izvaninstitucijskih usluga Dječjeg doma Zagreb

U okviru provedbe projekta „Međusektorsko osnaživanje zapošljivosti mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“ (referentni broj projekta/ugovora: UP.02.1.1.06.0047), udruga SVIMA je tijekom razdoblja prosinac 2019. – siječanj 2020. započela s provedbom individualne procjene mladih osoba obuhvaćenih mrežom socijalnih usluga i mrežom izvaninstitucijskih usluga koje pruža/koordinira Dječji dom Zagreb, a koje su identificirane kao potencijalni kandidati/kinje za pohađanje verificiranih programa obrazovanja odraslih i/ili programa za unapređenje mekih/transverzalnih vještina.

                                                                                                                                                                                                                          Provedbu individualne procjene navedenih mladih osoba koordinirala je Juliette Janušić u  suradnji s odgovornim stručnjacima/kinjama Dječjeg doma Zagreb i Obrtničkog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih (projektni partneri).