Sudjelovali smo na UNICEF-ovoj konferenciji DJECA SU NAŠ NAJVAŽNIJI POSAO

Sudjelovali smo na UNICEF-ovoj konferenciji DJECA SU NAŠ NAJVAŽNIJI POSAO (Zagreb, 27. rujna 2019.), o utjecaju poslovnog sektora na dječja prava u Hrvatskoj. Prema predstavljenim rezultatima relevantnog istraživanja, svijest o utjecaju poslovnog sektora na dječja prava i živote djece/mladih (ali i o društveno odgovornom poslovanju uopće) vrlo je niska.

                                                                                                                            Jedna od preporuka je aktivnija suradnja između poduzeća, lokalnih zajednica i nevladinih organizacija u promociji dječjih prava.  Više informacija o konferenciji: https://www.unicef.hr/vijest/unicef-ova-konferencija-djeca-su-nas-najvazniji-posao/