Projekt „ZAUZMI STAV-prevencija ovisnosti na otoku Visu

U sklopu projekta ZAUZMI STAV-prevencija ovisnosti na otoku Visu tijekom veljače 2019., stručnjakinja na temu prevencije ovisnosti – Bernardica Juretić Rožman, u Osnovnoj školi Vis i Srednjoj školi „Antun Matijašević Karamaneo“, održala je Predavanja i Radionice na temu Prevencije ovisnosti.
Aktivnosti projekta su bile organizirane i provedene u više cjelina:
– Predavanje za roditelje
– Predavanje i Radionice za učenike i učenice Osnovne škole Vis
– Predavanje i Radionice za učenike i učenice Srednje škole „Antun Matijašević Karamaneo“ Vis
– Supervizija za nastavnice i nastavnike

Projekt „ZAUZMI STAV-prevencija ovisnosti na otoku Visu“ financiran je iz sredstava Ministarstva zdravstva