SVIMA održala dio stručnog usavršavanja za ključne dionike projekta „DAROVITI OSOVNOŠKOLCI@DIGITAL​NA FABRIKACIJA“

Udruga SVIMA jedna je od partnerskih organizacija u projektu „DAROVITI OSOVNOŠKOLCI@DIGITALNA FABRIKACIJA“ (referentni broj projekta: UP.03.2.2.02.0110) kojeg sufinancira Europska unija kroz Europski socijalni fond. U okviru Elementa projekta 1: Jačanje kompetencija nastavnog osoblja/stručne službe Elektrostrojarske škole i ključnih dionika za rad s darovitim učenicima viših razreda osnovnih škola  na temelju koncepta „laboratorij digitalne fabrikacije”, SVIMA je u razdoblju prosinac 2017. – veljača 2018. godine održala dio stručnog usavršavanja-modul pod nazivom „Identifikacija i rad s darovitim djevojčicama te kurikularni i drugi alati za reduciranje stereotipnih interesa djevojčica u obrazovanju/promicanje STEM područja među djevojčicama“.

 Modul se izvodio po načelima hibridnog učenja (e-učenje, radionice, on-line mentoriranje), a sastojao se od dvije cjeline:

  • „Kurikularni i drugi alati za reduciranje stereotipnih interesa djevojčica u obrazovanju/promicanje STEM područja među djevojčicama“ – ovu cjelinu je ciljano osmislila i izvela Juliette Janušić, a kaogošća-predavačica u radionici je sudjelovala dr.sc. Ivana Jugović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • „Vršnjačko mentorstvo kao element za unapređenje mentorstva darovitih učenika osnovnih škola“ – ovu cjelinu su ciljano osmislili i izveli Nenad Vakanjac i Veronika Borčić, a kao gošća-predavačica u radionici je sudjelovala doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet- Sveučilište u Zagrebu.