Započela provedba projekta “Mali čuvari tradicijske baštine”

U sklopu projekta Mali čuvari tradicijske baštine nastao je dječji glosar lokalne tradicije koji možete besplatno preuzeti i koristiti.
…link…

Centar tradicijske kulture Varaždin  i udruga SVIMA započeli  su u prosincu 2017. godine provedbu projekta pod nazivom „MALI ČUVARI TRADICIJSKE BAŠTINE“. Projekt se provodi u partnerstvu sa osnovnim školama iz Varaždinske županije: Osnovnom školom  Andrije Kačića Miošića (Donja Voća) i Osnovnom školom  Svibovec (Svibovec Toplički).

Osnovni cilj projekta je povećati kompetencije djece iz naselja u upisnom području dvaju partnerskih osnovnih škola u kontekstu očuvanja i promicanja kulturne baštine Varaždinske županije, a sve s naglaskom na tradicijsku baštinu mikroregija. U sklopu projekta održat će se niz ciljanih radionica  za djecu u dobi od 8-14 godina kao što su: „Djeca istraživači i čuvari tradicije”, „Zagorkina književna radionica za male Zagorce”, „Nakit nekad i danas“, „Tradicijska glazbala-od jednostavnih do gajdi“, Pripovijedanje i tradicijska kultura: bajkopričaonica/čitaonica” i dr. Predviđene su i dvije stručne ekskurzije: posjet multimedijalnom muzeju Ivanina kuća bajki u Ogulinu te posjet Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke i Nacionalnom folklornom ansamblu LADO. U okviru projekta izradit će se i “Dječji glosar lokalne tradicije”, koji će predstavljati autentični (sa dječjeg aspekta obrađeni) pregled specifičnih termina obrađenih u okviru radionica.

 Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju rezultata natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.