KAMPANJA ZA ZAGOVARANJE PREVENCIJE RAZNIH OBLIKA NASILJA NAD DJECOM

KAMPANJA ZA ZAGOVARANJE PREVENCIJE RAZNIH OBLIKA NASILJA NAD DJECOM unutar projekta „ISKLJUČI NASILJE – UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA KLJUČNIH DIONIKA NA OTOKU VISU ZA PREVENCIJU RAZNIH OBLIKA NASILJA NAD DJECOM”

Dječji vrtić Vis i Dječji vrtić Komiža podržali su prvi dio naše Kampanje za zagovaranje prevencije raznih oblika nasilja nad djecom vezan uz obilježavanje relevantnih međunarodnih dana u studenome. Tako smo „rođendan“ UN-ove Konvencije o pravima djeteta, odnosno Međunarodni dan djeteta 20. studenog proslavili zajedno Čitaonicom dobrih slikovnica za mališane te podjelom informativnih letaka za njihove roditelje.

Voditeljice aktivnosti bile su stalna suradnica udruge SVIMA za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Juliette Janušić te volonterka na projektu Johana Čubra. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.