„AKTIVNI MLADI OTOČANI ZA PAMETNE MALE OTOKE”

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Udruga SVIMA, Otočni sabor – udruga za razvitak hrvatskih otoka i Udruga za održivi razvoj otoka Rave

započeli su u studenom 2016. godine provedbu projekta

„AKTIVNI MLADI OTOČANI ZA PAMETNE MALE OTOKE”.

Specifični je cilj projekta unaprijediti kompetencije (znanja, vještine i stavove) mladih osoba (dobne skupine 15 –

25 godina) iz Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u

poboljšanju razvoja otoka prve skupine te drugih manje razvijenih otoka.

Projekt prvenstveno nastoji među mladima promicati koncept „pametnog otoka“ (engl. smart island), u kontekstu

Europske unije vezanog uz male europske otoke koji se, unatoč geografskoj izoliranosti i drugim karakterističnim

problemima, odlikuju održivim lokalnim gospodarskim razvojem i naporima za podizanjem kvalitete života te koji,

kao takvi, postižu izvrsnost/održivost u više ključnih područja: gospodarstvu, mobilnosti, energetici, zaštiti

okoliša, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i/ili obrazovanju/razvoju ljudskog kapitala.

Sukladno, projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 ciljane radionice za mlade otočane te javne tribine „Pametni mali otoci u Republici Hrvatskoj i aktivni

doprinos mladih otočana  realnost ili utopija“, uz sudjelovanje pojedinih hrvatskih zastupnika u

Europskom parlamentu

 akcijsko istraživanje „Mapiranje zastupljenosti mladih žena/mladih otočanki u tijelima političkog

odlučivanja i u upravljačkim strukturama vezanim uz otoke“, s javnom tribinom „Mlade žene i mali otoci:

Možemo li aktivnije i glasnije?“

 pilotiranje tijela „Otočni sabor – sekcija mladih“ s provedbom tematske kampanje javnog zagovaranja

koja uključuje i zagovarački posjet skupine mladih s otoka Zadarskog arhipelaga Ministarstvu

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Saborskom Odboru za regionalni razvoj i fondove

Europske unije.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na temelju Odluke o

raspodjeli financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu za

projekte usmjerene mladima (od 10. studenog 2016. godine).