„OKUS DOMA; OKUS SVIJETA“

Posjet događanju „OKUS DOMA; OKUS SVIJETA“ radi upoznavanja s radom Zadruge za interkulturnu suradnju (koja okuplja azilante i osobe migrantskog podrijetla) i s catering uslugama Okusa doma, uz kušanje njihovih egzotičnih jela i razmjenu recepata.

Ostvarena je predivna interakcija između dviju društveno osjetljivih skupina, ali i konkretna suradnja, tako da je educiranje o organizacijama koje djeluju po načelima socijalnog/društvenog poduzetništva završilo na najbolji mogući način.