Samoorganiziranje i pokretanje socijalno poduzetničkih inicijativa

Kako bi mlade motivirali za promišljanje o samoorganiziranju i pokretanju socijalno poduzetničkih inicijativa ili o uključivanju u već postojeće organizacije koje djeluju po načelima socijalnog poduzetništva, kao primjer dobre prakse posjetili smo socijalnu zadrugu za masažu i pedikuru RELAX, posebnu po zapošljavaju ranjivih društvenih skupina.