MALA ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

fondovi

„Mala škola engleskog jezika“ pod vodstvom Ane Vodanović, prof. anglistike i povijesti, s naglaskom na vođenju, konverzaciji i vježbanju parafraziranja na engleskome jeziku, unutar koje su mladi razgledali Arheološku zbirku Issa te atraktivne kulturne znamenitosti/lokacije najstarijeg dijela grada Visa – Kuta. Engleski se jezik usavršavao i kroz prevođenje kulinarskih recepata za dva najpoznatija viška jela koja su pripremljena na kulinarskim radionicama (viška/komiška pogača i viški/komiški cviti). Sudionici su naučili nove pojmove, poboljšali su vještine govorenja, pisanja, slušanja i čitanja na engleskome jeziku, obnovili su znanje stečeno na drugim radionicama te ga povezali u jednu cjelinu, a ujedno revidirali staro znanje engleskog jezika.