ZAJEDNO NA SUPERVIZIJSKOM SASTANKU

Provedba dva partnerska  projekta udruge SVIMA i Dječjeg doma Zagreb doprinijela je uvođenju novih sadržaja rada s djecom i njihovim obiteljima te mladima koji su u procesu osamostaljivanja. Projekti su komplementarno obuhvatili sve dobne skupine djece i mladih o kojima ustanova skrbi, prilagođavajući sadržaj i metode rada uzrastu djece, potrebama i postavljenim ciljevima.

Trogodišnji projekt „Integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije djece i socijalnom uključivanju“ podržan je od Ministarstva socijalne politike i mladih (iz sredstava igara na sreću) i sada ulazi u treću godinu provedbe. Ovakav pristup uveo je novu praksu u radu ustanove, kroz uslugu Savjetovanje i pomaganje, a za koju rješenje donosi nadležni CZSS.  Do sada su često roditelji bili „nevidljivi“ stručnjacima koji rade s djecom, a roditelji su stručnjake doživljavali suprotstavljenom stranom. U tako postavljenim ulogama odraslih svakako su napori rada s djecom na promjeni ponašanja i preuzimanju odgovornosti za sebe bili bitno umanjeni. „Svijet odraslih“ bio je usmjeren na dijete od kojeg se očekivalo da se promijeni. Integrativni pristup u radu upravo je u ovim činjenicama  našao svoje uporište i razloge da se radi s obitelji kao jedinstvanim sustavom, a u cilju prevencije institucionalizacije djece ili što kraćeg boravka djeteta u ustanovi.  Više se napora ulaže u razvoj  suradnje s roditeljima, a odrasli zajednički preuzimaju odgovornost za pružanje odgovarajuće podrške djetetu u razvoju i odrastanju. Rezultati se vide kroz poboljšanu  suradnju roditelja i ustanove  i povećano  povjerenje u stručne djelatnike. Također se radi na poboljšanju životnih prilika obitelji, kako bi napori uloženi u razvoj djeteta mogli bitipodržani i u obitelji.

U program su uključeni i udomitelji, jer se uočava potreba jačanja njihvih kapaciteta  za rad s djecom koja imaju probleme u ponašanju. U rad s udomiteljima uključuju se i odgajatelji, koji dobro poznaju dijete i mogu pružiti potrebne savjete za uspostavljanje što funkcionalnijeg odnosa između udomiteljske obitelji i djeteta na smještaju.

U okviru ovog projekta organiziran je supervizijski sastanak u podružnicama Dječjeg doma kao podrška rješavanju profesionalnih dilema u radu s korisnicima, kao i modaliteti zajedničkog rada stručnih djelatnika. Uvođenje novih sadržaja rada, ali i novih usluga promjene su koje svakako predstavljaju  izazov  usklađivanja i komplementarnog rada različitih stručnih profila. Supervizijski sastanak održan 23.05. u Dječejm domu , Nazorova 49 bio je prilika da se u superviziju uključe i djelatnici angažirani na novoj usluzi – osobnom mentorstvu.

Jednogodišnji projekt „Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“  podržan je sredstvima  Europskog socijalnog fonda (provedbena tijela MSPM i HZZ). Osobno mentorstvo  uspostavljeno je kao nova (pilot) usluga za  rad sa starijim generacijama korisnika (maloljetne i mlađe punoljetne osobe) na jačanju osobnih i profesionalnih kapaciteta s ciljem osamostaljivanja i izlaska iz sustava socijalne skrbi. U desetom mjesecu provedbe i ovaj projekt je omogućio analizu prikupljenih iskustava i otvorio nove profesionalne izazove.