PROJEKT: Integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije i socijalnom uključivanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

fot

U realizaciji partnerskog projekta „Integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije i socijalnom uključivanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi“ Udruge Svima i Dječjeg doma Zagreb kojeg je podržalo Ministartsvo socijalne politike i mladih, u podružnici A.G. Matoš, počekom ove godine uveden je grupni rad sa roditeljima. U rad s grupom roditelja uključeno je za sada 7 roditelja (4 majke i 3 oca) koji su pored individualnog savjetovanja i pomaganja, iskazali potrebu za grupnim savjetodavnim radom. Grupni rad s roditeljima vode psihologinja Doma, Sofija Mastelica- Stokuća i djelatnica Udruge Svima, dipl.soc.rad.Ivana Brkljačić. Grupa je predviđena za maksimalno deset korisnika, kako roditelja tako i udomitelja. Trenutno su susreti predviđeni za jednom na mjesec. Rad sa grupom temelji se na psihološkoj podršci korisnika usluge savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili udomiteljskih obitelji. Jedan od ciljeva rada s grupom roditelja je unaprijeđivanje roditeljskih vještina za roditelje korisnika smještaja i dnevnog boravka. Grupa funkcionira tako da se radi na unaprijed razrađenim temama kroz koje roditelji zajednički rade na inidvidualnim preprekama u svrhu poboljšanja odnosa i komunikacije roditelja i djece. Neke od tema koje je grupa do sada obradila su: suradnja, odgovornost, prihvaćanje i povjerenje. Plan za slijedeće razdoblje je rad sa grupom roditelja intenzivirati te povećati opseg korisnika koji bi bili uključeni u grupu. Na ovaj način bi se uskladila potreba korisnika i usluga koje pruža Dječji dom Zagreb, a u svrhu deinstitucionalizacije korisnika i tranformacije ustanove u pružanje usluga koje podržavaju najbolji interes djeteta.