Mjesečni arhivi: svibanj 2016.

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini

minMinistarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

Preuzmi dokumentaciju.

Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine

Datum objave: 25.05.2016. 16:27

ECDL tečaj – znanje bez kojeg se ne može u budućnost

Projektom „„Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“  koji je podržan  sredstvima  Europskog socijalnog fonda (provedbena tijela MSPM i HZZ), između ostalog,  10 korisnika Dječjeg doma Zagreb upisano je na tečaj za ECDL operatera. Tečaj obuhvaća Modul 1 Osnove računala, Modul 2 Osnove komunikacije, Modul 3 Obrada riječi i Modul 4 Proračunske tablice. Nakon što uspješno polože zadane testove, mladi će steći ceritfikat za ECDL operatera koji je važeći u  članicama EU i drugim državama. Nastavi čitati

ZAJEDNO NA SUPERVIZIJSKOM SASTANKU

Provedba dva partnerska  projekta udruge SVIMA i Dječjeg doma Zagreb doprinijela je uvođenju novih sadržaja rada s djecom i njihovim obiteljima te mladima koji su u procesu osamostaljivanja. Projekti su komplementarno obuhvatili sve dobne skupine djece i mladih o kojima ustanova skrbi, prilagođavajući sadržaj i metode rada uzrastu djece, potrebama i postavljenim ciljevima. Nastavi čitati

DOPRINOS INFORMATIZACIJI POSLOVANJA = DOPRINOS UČINKOVITOSTI U RADU

Jedna od aktvinosti u partnerskom projektu udruge SVIMA i Dječjeg doma Zagreb „Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“  koji je podržan  sredstvima  Europskog socijalnog fonda (provedbena tijela MSPM i HZZ) je i uspostavljanje  elektronske baze podataka o korisnicima usluga koje pruža ova ustanova. Zamišljena kao početni korak u informatizaciji evidentiranaj i praćenaj korisničkih skupina, baza sadržava zadane osnovne podatke o svakom korisniku i pregled korisnika na razini ustanove (svih podružnica) prema obveznim zahtjevima izvještavanja. Postavljena je tako da omogućava daljnju razradu i obradu podataka uskalđeno s razvojem u susatvu socijalne skrbi, odnosno ukupnog kapaciteta sa svim traženim podacima. Već u ovom obliku baza   će bržom dostupnošću podacima smanjiti napore i skratiti vrijeme koje je bilo potrebno za prikupljanje podataka i obradu evidencija iz dokumentacije korisnika pojedinačno i ukupno na razini korisničke skupine, a kao česte aktivnosti tijekom godine i po zahtjevu različitih dionika.

S obuke o korištenju nove baze podataka

Godišnji plan natječaja tijela državne uprave 2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.
Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 93 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2016., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 21 državno tijelo. Iznosom od preko 985 milijuna kuna iz Državnog proračuna,dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 6300 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, društvenog poduzetništva, zaštite okoliša i priode, poljoprivrede, turizma te drugim područjima od interesa za opće dobro.
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
Godišnji plan natječaja preuzmite ovdje.

PROJEKT: Integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije i socijalnom uključivanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

fot

U realizaciji partnerskog projekta „Integrativni pristup u prevenciji institucionalizacije i socijalnom uključivanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi“ Udruge Svima i Dječjeg doma Zagreb kojeg je podržalo Ministartsvo socijalne politike i mladih, u podružnici A.G. Nastavi čitati