Projekt “Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi” udruge SVIMA i Dječjeg doma Zagreb

fondovi

Tečaj za ELCD operatera,  u okviru Elementa 3 projekta – Uključiti mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi u  dodatne programe izobrazbe, mladi su  u skladu s njihovim interesima i procijenjenim potrebama povećanja njihovih  kompetencija za tržište rada, upisani , uključeni  u različite obuke, formalnog i neformalnog statusa.

Na tečaj je upisano 10 korisnika. Obuka je u tijeku. Polaznici koji polože sve ispite na tečaju stjeću cetifikat ELCD operatera koji će biti sastavni dio njihovih radnih komepetencija i važiti će na području država EU i drugih država kao međunarodno licencirani tečaj.