“Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi”

fondovi

U okviru aktivnosti projekta  “Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi” udruge SVIMA i Dječjeg doma Zagreb, u okviru Elementa 3 projekta – Uključiti mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi u  dodatne programe izobrazbe mladi su uključeni  u različite obuke, formalnog i neformalnog statusa u skladu s njihovim interesima i procijenjenim potrebama povećanja njihovih  kompetencija za tržište rada.

Održan je Tečaj za manikuru i predikuru – Nakon što je putem javne nabave osigurana nabava opreme za manikuru i predikuru, kao volonterski doprinos, odnosno donacija projektu u ime udruge SVIMA, organizirana je obuka za 10 zainteresiranih korisnica. Korisnice su prošle četevrodnevnu teorijsku i praktičnu obuku koristeći nabavljenu opremu. Sve korisnice učesnice obuke uspješno su prošle obuku i dobile certifikat koji im omogućava da pružaju uslugu manikure i pedikure. Zainteresiranost, motivacija i pozitivna promjena ponašanja kod polaznica, bio je uspjeh iznad očekivanog. Kako same kažu za njih je motivirajući bio i sadržaj i izuzetno kvalitetan, podučavajući i uvažavajući odnos voditeljice obuke, gđe Klaudije Štuka. Stvorena je dobra osnova za razvoj novog projekta u okviru društvenog poduzetništva i mogućnost zapošljavanja korisnica.