Projekt – Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi

fondovi

U okviru Elementa 3 projekta – Uključiti mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi u  dodatne programe izobrazbe mladi su uključeni  u različite obuke, formalnog i neformalnog statusa u skladu s njihovim interesima i procijenjenim potrebama povećanja njihovih  kompetencija za tržište rada.

Obuka Upravljanje projektnim ciklusom /programsko i financijsko upravljanje – Kao neformalna, ova obuka održana je za mlade uključene u uslugu osobnog mentorstva. Na obuci je sudjelovalo ukupno 17 korisnika/ca. Sadržaj obuke sastojao se od programskog i financijskog planiranja i provedbe projekata.

Ciljevi obuke bili su:

  • približiti mladima projektno planiranje kao temu s kojom će se susretati tijekom svog budućeg osobnog  i profesionalnog života
  • potaknuti na logično razmišljanje i povezivanje uzročno-posljedičnih veza
  • povećati odgovornost u planiranju i raspolaganju financijskim sredstvima
  • povećati osjetljivost na druge i prijeći iz uloge korisnika u ulogu pružatelja podrške

Kroz programski dio projektnog planiranja prezentirane su metode razmišljanja o uzročno-posljedičnim vezama, definiranje ciljeva i aktivnosti koje će odgovoriti na prepoznati problem. Razmjena i zajedničko razmišljanje o problemu u zajednici ili ciljnoj grupi kojom bi se željeli baviti kroz zamišljeni projekt otvorilo je niz različitih reakcija, kao i osobnih stavova kod mladih. Definirane teme bile su samo podloga da se sa sudionicima/cama prijeđe na financijsku analizu troškova i planiranje potrebnih sredstava. Upoznati su s koracima u procjeni troškova kroz strukturu proračuna po stavkama, o načinu prikupljanja informacija i izračuna troškova. Kroz ovaj dio teme također su upoznati  s osnovnim pravilima financijskog poslovanja, porezima i njihovoj ulozi u društvu, o načinima formiranja državnog proračuna i namjeni tih sredstava, kao što je i sustav socijalne skrbi, ali i drugi sustavi koji se financiraju iz ovih sredstava. Tema je izazavala veći interes i broj pitanja od očekivanog.

Iskustvo s  korisnicima proizašlo iz ove obuke, svakako će biti još provjereno kao mogući doprinos kvaliteti i sadržaju odgajateljskog i mentorskog  rada s korisnicima. Sama tema biti će dodatno zaokružena kroz radionice kao dio programa obuka koje su u projektu planirane za korisnike i mentore  prilikom organiziranog boravka na otoku Visu u lipnju, 2016.

Približavanjem teme upravljana projektnim ciklusom  povećan je uvid kod mladih o razini odgovornosti koja se preuzima s njihove strane uključivanjem u određene aktvnosti u projektu,  kao i njihov doprinos uspješnosti provedbe projekta u kojem smo zajedno.