„Osobno mentorstvo u funkciji osamostaljivanja i zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi“

U okviru Prioritetne osi 2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju  Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. a po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga:  ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“  sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.  Ministarstvo socijalne politike i mladih RH u ulozi je posredničkog tijela prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi je posredničkog tijela druge razine (PT2)…više…