Natječaj Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu – Program malih potpora („Small Grants Program“) u 2014.

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu  objavilo je natječaj u sklopu Programa malih potpora (Small Grants Program) s ciljem doprinosa razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.
Natječaj je namijenjen nevladinim i neprofitnim organizacijama, odnosno potporu njihovim inicijativama u sljedećim područjima: jačanje kapaciteta, potpora mladima posebno za liderstvo i kritičko razmišljanje, obrazovanje i potpora osobama s invaliditetom te osnaživanje žena.
U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti samo jednu potporu godišnje, dok organizacije koje su već dobile potporu u prošloj godini ne mogu biti financirane i u ovoj godini. Najveći iznos pojedinačne potpore bespovratnih sredstava je $ 10.000.

Rok za dostavu prijava je 31. siječnja 2014., a dostava je elektroničkim putem i to na sljedeću adresu elektroničke pošte: zagrebcivilsocietygrants@state.gov

Više o natječaju ovdje.