Dogovor oko provedbe studijskog posjeta gradu Čakovcu

U Komiži održan sastanak partnera radi dogovora oko provedbe studijskog posjeta gradu Čakovcu i ostalih projektnih aktivnosti unutar projekta “Građanski aktivizam za odgovorno upravljanje otpadom na otoku Visu”.http://www.mojotokvis.com/?p=11540