Natječaj: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Europski socijalno fond, Natječaj: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, rok prijave: 5.9.2014.
…link…