IPA Operativna potpora

Otvoren je natječaj unutar IPA Operativne potpore u području Potpore regionalnim tematskim udrugama , rok prijave: 22.9.2014.
…link…